بازار اصلی بورس کالا

24مهر
محصول ۷ شرکت در بازار اصلی بورس کالا پذیرش شد

محصول ۷ شرکت در بازار اصلی بورس کالا پذیرش شد

مدیریت پذیرش و بازاریابی بورس کالا از پذیرش محصول ۷ شرکت در بازار اصلی این بورس خبر داد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر