بازار جهانی نفت

08فروردین

تحریم های وضع شده علیه ایران هزینه سنگینی برای اقتصاد جهان داشته است

از دو ماه گذشته که طرح تحریم نفت ایران در آمریکا و اروپا تصویب شده قیمت جهانی نفت بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر