بازار معاملات

28آبان
راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی در آینده نزدیک

راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی در آینده نزدیک

این بازار با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و نظارت و بازگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک به طور گام به گام و با تمرکز بر معاملات نقدی راه‌اندازی خواهد شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر