بازداشت افراد

30آذر
بازداشت افراد به منظور جمع آوری ادله ممنوع است ابتدا دلایل را جمع آوری و سپس درصورت ضرورت حکم دستگیری صادر کنید

بازداشت افراد به منظور جمع آوری ادله ممنوع است ابتدا دلایل را جمع آوری و سپس درصورت ضرورت حکم دستگیری صادر کنید

 آیت الله رئیسی با تاکید بر رفتار مناسب با مراجعه‌کنندگان گفت: باید با مراجعه‌کنندگان به خوبی رفتار شود و حتی اگر کاری در حیطه وظایف آن مرجع نبود به مراجعه‌کننده راهکار ارائه دهد تا از او رفع ظلم شود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر