بازنشستگا

20تیر

 کسی به دولت اجازه داده تا در صندوق بازنشستگی زحمتکشان جامعه دخل و تصرف کند؟

«حقوق ناچیز باز نشستگان از منابع دولت داده نمی‌شود. این قشر شایسته جامعه در طی سی سال خدمت هرماه از حقوقشان کسر شده و به صندوق ذخیره واریز شده است؛ آنهم زمانی که ارزش ریال اعتبار داشت و شما مسؤلان با برداشت از این صندوق بنفع دولت عمل کردید اما حالا در شبکه دو سیما می‌گویید که افرایش حقوق باز نشستگان باعث تورم و گرانی شده است.»

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر