بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت

کارمندان زن با ۲۰ سال و مردان با ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی می توانند بازنشسته شوند

سنوات خدمت افرادی که از قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده می کنند باید سنوات خدمت در دستگاههای دولتی باشد و پرداخت بیمه ملاک نیست

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر