بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

طرح مجلس برای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

طرح مجلس برای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

طرحی در دستورکار نمایندگان مجلس قرار گرفته است که در صورت تصویب نهایی آن سن بازنشستگی برای کلیه کارکنان دولتی کاهش می‌یابد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر