بازنشستگی پیش از موعد

حاجی بابایی:هیچ مشکلی درباره بازنشستگی پیش از موعد معلمان نداریم

البته معلمان مقطع ابتدایی را سخت تر قبول می کنیم چون امسال ششم ابتدایی نیز اضافه و تعداد کلاس های ما بیشتر می شود .

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر