بازپرس سابق دادسرای رسانه

09مهر

بازپرس سابق دادسرای رسانه بازداشت شد

“ب.ق”؛ بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت بازداشت شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر