بازگشت احتمالی ایالات متحده به برجام

13فروردین
نشست مجازی ایران و ۱+۴ و بررسی راه های بازگشت احتمالی ایالات متحده آمریکا به برجام

نشست مجازی ایران و ۱+۴ و بررسی راه های بازگشت احتمالی ایالات متحده آمریکا به برجام

در این نشست قرار است در مورد بازگشت احتمالی ایالات متحده به برجام و چگونگی کسب اطمینان از اجرای کامل و موثر برجام از سوی همه طرفها بحث و تبادل نظر شود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر