بازگشت به ریل اصلی اقتصاد

۰۷دی
بازگشت به ریل اصلی اقتصاد؛ چرا و چگونه؟

بازگشت به ریل اصلی اقتصاد؛ چرا و چگونه؟

اقتصاد ایران حال و روز بسیار نامناسبی را تجربه می کند. موضوعی که دیگر همگان بر سر آن اجماع دارند. رشد اقتصادی بسیار پایین، بیکاری گسترده دو رقمی و رکود تورمی سنگین و ادامه‌دار، تنها گوشه‌ای از حال و احوال اقتصاد بیمار کشورمان هستند. اقتصادی که رویای تبدیل شدن به اقتصاد اول منطقه در سال ۱۴۰۴ را داشت، این روزها بسیار مستاصل و سردرگم روزگارش را می‌گذراند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر