بازیهای المپیك لندن

24مرداد

تنها عکسی که روح المپیک را نشان میدهد

چه کسی می گوید، ایران و آمریکا با هم کنار نمی آیند؟ شاید من باید رییس جمهور می شدم.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر