بازیکنان آبی پوش

28اسفند

ماشین بازترین تا زورگوترین بازیکنان استقلال مشخص شدند

سه بازیکن استقلال در یک برنامه زنده نظرات خود را درخصوص دیگر بازیکنان آبی پوش مطرح کردند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر