بازیکنان دعوت شده به تیم ملی

11مهر

بازیکنان دعوت شده به تیم ملی تست کرونا می‌دهند

بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال فردا تست کرونا می‌دهند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر