بازیکن تازه پیوسته به استقلال

09مرداد

ناراحتی بازیکن تازه پیوسته به استقلال؛ دستمزدی که پرداخت نشد!

ناراحتی بازیکن تازه پیوسته به استقلال؛ دستمزدی که پرداخت نشد!

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر