بازیکن نیروهوایی عراق

23فروردین

این بازیکن در فرودگاه امارات بازداشت شد

بازیکن نیروی هوایی عراق در فرودگاه امارات بازداشت شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر