بازی های حاشیه ای

15آذر

ما قطعا تلاش می کنیم اسیر بازی های حاشیه ای دیگران نشویم

من اعتقاد دارم اگر اشتباهات داوری هم روی می دهد سهوی است. برانکو هم به مجموعه ای از مسایل معترض شده اند که اشتباهات داوری تنها بخشی از آن بوده است اما بعضی، به شکل هدفمند می خواهند موضوع را به شکل دیگری جلوه دهند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر