باشگاه الزمالک

تا وقتی من سرمربی هستم کریمی جایی در پرسپولیس ندارد

سرمربی پرسپولیس گفت: ما به فکر آینده پرسپولیس هستیم و باید تصمیماتمان به گونه‌ای باشد که محکم و مستدل باشد

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون