باشگاه شهرداری تبریز

باشگاه شهرداری تبریز منحل شد

این باشگاه از سال ۱۳۵۸ با نام آتشنشانی تبریز فعالیت خود را آغاز کرد و از سال ۱۳۶۵ تاکنون نیز با نام شهرداری تبریز فعالیت می‌کرده است.

ابقای سهرابی در پست مدیرعاملی شهرداری تبریز

میرمعصوم سهرابی بار دیگر مدیرعامل باشگاه شهرداری تبریز شد.

آهنگ سقوط برای شهرداری تبریز به صدا درآمد

آهنگ سقوط برای شهرداری به صدا درآمد

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون