باشگاه لوس‌آنجلس

محمد رویانیان گفت:انتقال عابدزاده ما را تهدید نمی‌کند

تاکنون فکر می‌کردم خیلی‌ها ما را دوست دارند ولی ظاهراً خیلی‌ها ما را دوست ندارند و ما اشتباه فکر می‌کردیم

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون