باشگاه مون پليه

وفای به عهد عجیب رییس ۶۸ ساله باشگاه مون پلیه پس از قهرمانی+تصویر

سرمایه‌ی باشگاه مون پلیه که این فصل به مقام قهرمانی لیگ فرانسه رسید، تنها ۳۸ میلیون یورو است

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون