باشگاه ناپولی لیستی

۳ گزینه ناپولی که برای جانشینی گتوسو در نظر گرفته شده است

باشگاه ناپولی که ظاهراً از عملکرد سرمربی خود راضی نیست، سه گزینه را برای جانشینی او در نظر گرفته است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون