باشگاه ناپولی

تحریم فروش بازیکن به تیم‌های تحت هدایت آنچلوتی از سوی ناپولی

یک منبع خبری در ایتالیا مدعی است مالک باشگاه ناپولی فروش بازیکن به تیم‌های تحت هدایت سرمربی پیشین این تیم را ممنوع کرده است.

باشگاه ناپولی با بازیکن تیم آیندهوون به توافق اولیه رسیده است

باشگاه ناپولی با بازیکن تیم آیندهوون به توافق اولیه رسیده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون