باشگاه پرسپولیس، ابراهیم شکوری

باشگاه پرسپولیس از پدیده شکایت کرد/ واکنش به درخواست محرومیت عیسی

معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس بابت استفاده غیرقانونی باشگاه پدیده از یک بازیکن به سازمان لیگ شکایت کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون