باشگاه پیروزی

11دی

بانک شهر از باشگاه پرسپولیس به فیفا شکایت کرد

شرکت های شهرداری و بانک شهر در حال پیگیری شکایت خود از مراجع قانونی هستند

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر