باقری لنکرانی

راه اندازی تشکل جدید برای حضور در انتخابات توسط وزرای سابق دولت نهم و دهم

حضور میرکاظمی و لنکرانی در تشکل جدید وزرای سابق دولت نهم و دهم؟ طی روزهای اخیر یکی از سایت های خبری، اخباری مبنی بر اقدام وزرای سابق دولت نهم و دهم در راه اندازی تشکل جدیدی برای حضور در انتخابات آتی مجلس منتشر کرده و خبر از برگزاری هفتگی جلسات این تشکل با حضور تعدادی […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون