باقر اسدی

استفاده از امکانات دولتی برای انتخابات قابل تعقیب است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر ثابت شود کاندیدایی از امکانات دولتی استفاده کرده کار او قابل تعقیب است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون