باقر پور قاسم دارای

هرمز قلاوند مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ، دو حکم جدید صادر کرد

هرمز قلاوند مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در ادامه تغییرات در این شرکت احکام جدیدی را برای “مدیر فناوری و ساخت داخلی کالا” و “رئیس پژوهش و فناوری” این شرکت صادر کرد. به گزارش خبرنگار مهر ، احمد عطایی که پیش از این به عنوان رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون