بالگرد اورژانس هوایى

تصادف زانتیا با گاردریل “اورژانس هوایی” را به محل حادثه کشاند

تصادف یک دستگاه خودروی زانتیا با گاردریل در پردیس، اورژانس هوایی را به محل حادثه کشاند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون