باند

باند مخوف کودک آزاری با شکنجه گاه مخصوص زیرزمینی!

گروه امنیتی پلیس آمریکا پس از عملیاتی چند ساله برای انهدام باند مخوف کودک‌ آزاران اینترنتی، با دستگیری مردی انگلیسی در ماساچوست، سرمنشأ این طرح هولناک را کشف کرد و مأموران به شکنجه‌گاه این مرد رسیدند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون