بانك آینده

فرآیند جایگزینی تابلوی بانک آینده به جای تات در شعب این بانک

‘ ابراهیم درویشی ‘ گفت:این بانک باید ظرف مدت ۴۸ ساعت تابلوهای خود را از سر در شعب جمع آوری کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون