بانك اچ اس بی سی

بزرگترین بانک اروپا سی هزار نفر از کارکنان خود را اخراج می کند

بانک اچ اس بی سی بیش از سیصد هزار کارمند و در هشتاد و هفت کشور جهان بیش از نود و پنج میلیون مشتری دارد. بزرگترین بانک اروپا سی هزار نفر از کارکنان خود را که ده درصد کل کارکنان این بانک را تشکیل می‌دهند اخراج می‌کند. به گزارش همشهری، علت کنار گذاشتن این تعداد […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون