بانك تات

فرآیند جایگزینی تابلوی بانک آینده به جای تات در شعب این بانک

‘ ابراهیم درویشی ‘ گفت:این بانک باید ظرف مدت ۴۸ ساعت تابلوهای خود را از سر در شعب جمع آوری کند.

ادغام بانک تات در کارگروه بانک مرکزی بررسی می شود

بانک مرکزی در مورد انحلال و ادغام بانکها قطعا باید با سازمان بورس تعامل داشته باشد.

توضیح بانک تات در مورد یکی از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی

نام‌برده در مجموع یک هفته رییس شعبه بازار مبل بانک تات بوده و مسائل اتفاق افتاده پیرامون ایشان در بانک پارسیان بوده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون