بانک بين المللي شيکاگو

ورشکستگی و تعطیلی ۲ بانک دیگر در امریکا

تنظیم کنندگان امور بانکی آمریکا جمعه یکی از بانکهای ایالت جرجیا و یک بانک ایالت ایلینویز را تعطیل کردند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون