بانک توسعه‌تعاون

«طرح حاتم» بانک توسعه تعاون، طرحی مناسب برای تعاونی‌ها

«طرح حاتم» بانک توسعه تعاون، طرحی مناسب برای تعاونی‌ها

بانک توسعه تعاون با تخصیص ۷۰ درصدی منابع اعتباری خود برای اشتغالزایی و تولید یکی از بانک‌های پیشرو در رونق تولید است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون