بانک سرمایه گذاری یو بی اس (UBS)

محاصره ساختمان بانک سرمایه گذاری یو بی اس (UBS)

اعضای جنبش مخالفان نظام سرمایه داری در شهر لندن ساختمان بانک سرمایه گذاری یو بی اس (UBS) را در محله هاکنی در شرق این شهر به اشغال خود درآوردند. یکی از اعضای این جنبش گفت:ما این ساختمان را در راستای اهداف جنبش اشغال کردیم و سعی داریم از آن در جهت ارتباط با عامه مردم […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون