بانک های سوئیس

زوریخ گرانترین شهر جهان است/ تهران جزء ارزانترین ها

براساس گزارش این نشریه هزینه زندگی در شهر ژنو از سال گذشته تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون