بایی جونگ بین

ارتش چین مسئول بیمارستان هزار تختخوابی ویژه درمان کرونا

ارتش چین مسئول بیمارستان هزار تختخوابی ویژه درمان کرونا

ارتش با تشکیل گروهی متشکل از ۱۴۰۰ پرسنل پزشکی از فردا کار درمان و معالجه در بیمارستان تازه تاسیس هوئو شن شان را بر عهده می‌گیرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون