بتول سیدحیدری

«روزی که آبرویمان رفت»

یک نویسنده افغان گفت: نگارش کتاب «روزی که آبرویمان رفت» با موضوع تفاوت خشونت‌آمیز برخی شیوخ کشور افغانستان نسبت به زنان به اتمام رسید که در آینده نزدیک منتشر می‌شود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون