بتیس – مالاگا

مهم ترین رویدادهای ورزشی امروز

پیگیری مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا با رویارویی تیم‌های اینتر و میلان در دربی “دلامادونینا ” از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون