بحران اقتصادي در اسرائیل

۲۵خرداد

بازوی اجرایی صهیونیسم به خاطر کاهش کمکهای آمریکا و متحدان اروپایی اش با بحران مالی شدید مواجه است.

آژانس یهود به عنوان یکی از تامین کنندگان ملت! برای رژیم صهیونیستی با بحران اقتصادی مواجه شده و در معرض ورشکستگی است. گزارش روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت حاکی است: بازوی اجرایی صهیونیسم به خاطر کاهش کمکهای آمریکا و متحدان اروپایی اش با بحران مالی شدید مواجه است. به گزارش «قدسنا»، از این روزنامه صهیونیستی، آژانس […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر