بحران اقتصادی اروپا

29دی

تداوم بحران اقتصادی در اروپا

کشورهای اروپایی با مشکلات مالی و اقتصادی مواجه هستند

07تیر

منطقه یورو در آستانه فروپاشی اقتصادی

“جرج سوروس” طی سخنانی در وین اتریش

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر