بحران اقتصادی در ایتالیا

آمار خودکشی در ایتالیا به علت بحران مالی افزایش یافته است

در بحران فعلی اقتصاد، افزایش فشارها بر مردم به معنی کشتن و نابود کردن آنهاست

تشدید بحران اقتصادی و مالی در ایتالیا

تشدید بحران اقتصادی و مالی در ایتالیا، هزاران شرکت و کارخانه را تعطیل و یا در آستانه ورشکستگی قرار داده است.روسای صنایع کوچک و متوسط ایتالیا با وخیم توصیف کردن وضع اقتصادی این کشور، کناره گیری سیلویو برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا را از قدرت خواستار شدند. به گزارش واحد مرکزی خبر از رم، «جان پائولو […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون