بحران اقتصادی در منطقه یورو

بدترین شرایط بحران اقتصادی در منطقه یورو

رئیس بانک مرکزی اروپا روز یکشنبه هشدار داد به رغم چاره اندیشی سران منطقه یورو ، بحران بدهی که اروپا را در ماه های اخیر فلج کرده هنوز پایان نیافته است. ژان کلود تریشه در اظهاراتی که در هفته نامه آلمانی بیلد ام سونتاگ منتشر شد از دولت های منطقه یورو خواست تا به تعهدات […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون