بحران بی‌اعتمادی

بحران بی‌اعتمادی به کاخ سفید و وضعیت نابسامان جمهوری‌خواهان

بحران بی‌اعتمادی به کاخ سفید و وضعیت نابسامان جمهوری‌خواهان

پنهان‌کاری مقامات کاخ سفید در مورد وضعیت سلامتی رئیس جمهوری آمریکا و پیروی هم حزبی‌ها از وی در دست‌کم گرفتن خطر کرونا در این شرایط، سرنوشت ترامپ و جمهوری‌خواهان را در وضعیت سخت قرار داده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون