بحران سازي اقتصادي

مهم ترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز (دوشنبه ۱۹تیر ماه)

در چهاردهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی عنوان شد، دولتی‌ها به شرکت آریا بندر اختصاصی دادند

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون