بحران قره باغ

اراده ای بین المللی برای تحت فشار قرار دادن ارمنستان وجود ندارد
علي اف:

اراده ای بین المللی برای تحت فشار قرار دادن ارمنستان وجود ندارد

میانجی گران بین المللی برای حل و فصل بحران قره باغ؛ قادر نیستند ارمنستان را تحت فشارهای لازم قرار دهند یا تمایلی به این کار ندارند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون