بحران گروگان‌‌های الجزایر

عملیات گروگانگیری الجزایر برعهدی این فرد است+تصویر

وقوع بحران گروگانگیری میدان گازی الجزایر وافع در منطقه “امناس” موجب شد تا نام “مختار بلمختار” بار دیگر در رسانه‌های گروهی سراسر جهان، مطرح شود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون