بحران یورو

12دی

بحران یورو یکی از بزرگترین چالش های پیش روی اقتصاد آسیا است

بحران منطقه یورو یکی از این مسائل تعیین کننده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر