بحرين و ايران

18مهر

اعزام تیم امنیتی بحرین به ایران

همه چیز خوب پیش می رود و میزبان ما همکاری بسیار خوبی داشته و درخواست های ما را به خوبی اجرا کرده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر